Download als pdf

Per Fax aan: Thomas Drunkenmölle: 0 49 (0) 25 71 - 93 06 33
of per Brief:
An GrevenGrass e.V.
c/o Thomas Drunkenmölle
Emsdettener Straße 2
48268 Greven

Lidmaatschapsaanvraag

Ik wil lid van GrevenGrass e.V. worden.

Bijdrage:
De lidmaatschapskosten bedragen 24 Euro per jaar.
Een korting is niet voorzien.

Persoonlijke gegevens:
Voor- en achternaam
of bedrijfsnaam: __________________________________________

Postcode / plaats: ________________________________________________

Straat / huisnr: __________________________________________________


Land: __________________________________________________


Telefoon: __________________ Mobiel:__________________________

Email: ____________________________________________________

Geboortedatum: ____________________________________________

Ik heb de statuten gelezen. Mij is bekend, dat mededelingen van de vereniging,

zoals een uitnodiging voor een algemene ledenvergadering per mail verzonden kunnen worden.

Verandering van mijn email-adres en/of andere gegevns zal ik gelijk mededelen aan de vereniging.
Ik erken ik de Statuten van de vereniging vastgelegd op 13.09.2008 .
IK bevestig de juistheid van mijn gegevens.
Ik ge ermee akkoord dat mijn gegevens digitaal worden opgeslagen.

Plaats en datum: ________________      Handtekening:______________________

Over de lidmaatschapsaanvraag wordt tijdens de volgende vergadering van het bestuur besloten.