plakat big

  • Bluegrass Cwrkot (CZ)
  • L.Bow Grease (UK, D)
  • Lazy Tater (NL)
  • Dessert (CZ)
  • Strictly Bluegrass (D)
  • The Grassrootphilosopher (D)
  • Looping Brothers (D)
  • JB’s Band (USA, NL,CH)
  • White Mountain Bluegrass (USA)
 
 

Grevengrass in het nieuws (duits)

cwrkot

Bluegrass Cwrkot

Pavel “Brandy” Brandejs – Bass
Marek “Maruku” Macák – Mandolin, lead guitar, vocals
Jan “Hombre” Lžíčař – Guitar, vocals
Petr Brandejs – Banjo, vocals
Jirka Králík – Fiddle, vocals

Meer informatie: Bluegrass CWRkot
 
strictly bluegrass

Strictly Bluegrass

Thurmair - Mandolin, fiddle, vocals
Emanuel Niklas - Guitar, vocals
Dieter Rahner - Banjo, dobro, mandolin, vocals
Günther Wimberger - Bass, vocals
 
Meer informatie: Strictly Bluegrass
 
 
Lazy tater

Lazy Tater


Jan Pals - Mandolin, vocals
Beppie Gasman- Bass, vocals
Ronnie Snippe - Guitar, vocals
Geert van Schoonderwoerd den Bezemer - Banjo, vocals
 
Meer informatie: Lazy Tater
 

lbow

L.Bow Grease


Dave Jackson: Vocals, guitar, harp
Guntmar Feuerstein: Vocals, guitar, banjo, mandolin
 
 
Meer informatie: L.Bow Grease
 
 

The Grassrootphilosopher

 
 
 
 
Meer informatie: The Grassrootphilosopher
 
 
Looping Brothers

The Looping Brothers

Ulli Sieker - Vocals, Mandolin, fiddle, guitar
Matthias Malcher - Vocals, guitar, banjo
Ralf Strotmann - Vocals, bass

 
 
Meer informatie: Looping Brothers
 

White Mountain Bluegrass

Hazel McGee - Bass
Herman McGee - Banjo, Vocals, Guitar
Jackie Greenwood - Mandoline, Vocals
Gary Pomerleau - Fiddle
Roger Williams - Resonator Guitar

 
 
dessert

Dessert

Jitka Hrubošová – Vocals
Vlaďka Hrubošová – Vocals
Václav Novák – Banjo, vocals
Patrik Holeček - Guitar, vocals
Tomáš Křivánek - Bass, vocals
Josef Hájek - Mandolin
Radek Vaňkát - Dobro, vocals
 

JB's Band

Raymond McLain - Banjo, vocals
Mike Stevens - Harmonica
Joost van Es - Fiddle, vocals
Tom Gray - Bass, vocals
Jean-Blaise Rochat - Guitar, vocals
 
Meer informatie: JB's Band